Kinezyterapia

Kinezyterapia  jest to wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego, gimnastyka lecznicza, Znajduje ona najczęściej zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Kinezyterapia ma zarówno działania miejscowe (lokalne) jak i ogólne. Kinezyterapia
o działaniu miejscowym skupia wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych, które dotyczą narządu ruchu bądź miejsca gdzie zlokalizowane jest schorzenie.

Celem tego rodzaju kinezyterapii jest przywrócenie utraconych funkcji lub uruchomienie mechanizmów kompensacji lokalnej, które zastąpią te utracone.

Kinezyterapia w działaniu ogólnym, w zastosowaniu stosuje się do ćwiczeń zdrowe, które nie są objęte procesem chorobowym części ciała i narządy. Podstawowe zadanie kinezyterapii o działaniu ogólnym jest przywrócenie funkcji niesprawnych w wyniku choroby narządów organizmu. Tego rodzaju zadania realizuje się najczęściej dzięki kompensacyjnym przerostom wszystkich składowych wydolności ogólnej, co w zasadniczy sposób decyduje o końcowych efektach leczenia.

Udział w zajęciach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem kinezyterapii:

  • pomaga przywrócić w znacznym stopniu sprawność fizyczną
  • koryguje wady postawy
  • poprawia wydolność narządu ruchu i układu nerwowego
  • poprawia koordynację ruchową  i siłę mięśniową
  • poprawia możliwości lokomocyjne dziecka
  • poprawia zakres samoobsługi i precyzji w wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • przywraca wytrzymałość mięśni