Dogoterapia w Publicznych Przedszkolach Miejskich

DOGOTERAPIA W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli od miesiąca marca br prowadzi zajęcia dogoterapii
w Przedszkolach Publicznych w Zduńskiej Woli.

Zajęcia realizowane są w ramach Świadczenia edukacji specjalnej w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020.

Zajęcia dogoterapii prowadzone są indywidualnie z dzieckiem.

 

 

Przedszkole nr 6

 

Przedszkole nr 11