Bezpłatna rehabilitacja i terapia dzieci w Zduńskiej Woli tylko w AMI

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli trwa II rok realizacji projektu „Rehabilitacja dzieci w AMI szansą na lepsze życie”, który jest współfinansowany ze środków PFRON.

SZANSA dla Twojego dziecka, bo terapia w AMI TO

SAMODZIELNOŚĆ

ZDOLNOŚCI

ATRAKCYJNE ZAJĘCIA

NOWE UMIEJĘTNOŚCI

SUKCES

AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ I UMYSŁOWĄ

 

W ramach projektu, tylko w II roku aż 77 dzieci otrzymało kompleksowe, specjalistyczne wsparcie
w walce z niepełnosprawnością. Projekt oferuje, aż 18 różnych form wsparcia, którego udziela najlepiej wykwalifikowana kadra w regionie !

 • Terapia logopedyczna
 • Kombinezony DUNAG 02
 • Dogoterapia
 • Terapia psychologiczna
 • Kinezyterapia
 • Terapia Ręki
 • Rehabilitacja NDT Bobath
 • Odruchy wzrokowo – słuchowe
 • Arteterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia Taktylna
 • Terapia odruchy twarzy
 • Terapia odruchy dynamiczne i posturalne
 • Biofeedback
 • Terapia Johansena
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Trening zastępowania agresji
 • Muzykoterapia

 

Każda z form wsparcia jest dobrana odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności dziecka i jego możliwości psychomotorycznych. Nasi podopieczni otrzymują od 2 do 5 godzin tygodniowo bezpłatnych, specjalistycznych zajęć.

Nasi terapeuci nieustannie dodatkowo korzystają z nowych pomocy terapeutycznych m.in. C-EYE (cyberoko), roboty, tablice multimedialne, maty wibracyjne, i inne. Uczestniczą w kursach i szkoleniach, podwyższają swoje kompetencje zawodowe i wzbogacają swój warsztat pracy terapeutycznej, dzięki temu przyczyniają się do uzyskania jeszcze lepszych efektów w prowadzonej terapii swoich małych i większych podopiecznych. Jako zespół tworzymy przyjazną atmosferę dla dziecka i nie poddajemy się w trudnych do osiągnięcia celach. Co Twoje dziecko może zyskać dzięki uczestnictwu w projekcie „Rehabilitacja dzieci w AMI szansą na lepsze życie” – systematycznej, specjalistycznej rehabilitacji

Projekt współfinansowany ze środków PFRON i 1%podatku dla AMI KRS 0000246136

A co robiliśmy zobaczcie sami: