2017.11.30 Terapia SNozellen w AMI

Czy rozpoznajecie to niezwykłe miejsce w Ośrodku AMI?
Tak tak, to nasza nowoczesna sala Doświadczania Świata. Kornel bardzo lubi zajęcia z ciocią Karoliną. A co tam się dzieje troszkę podejrzeliśmy…

Terapia w Sali Doświadczania Świata, zwana również terapią Snoezelen (niem. „snuffelen” – węszyć, „doezelen” – drzemać) polega na zapewnianiu osobom o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu, a co za tym idzie również wsparcia ich rozwoju. Techniki stosowane w terapii pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci, które proces poznawczy niejako rozpoczynają na nowo, w swoim tempie, uaktywniając często uśpione zmysły. Założeniem zajęć w Sali Doświadczania Świata jest przebywanie w pomieszczeniu, w którym dzieci poddawane są stymulacji zmysłów za pomocą całej gamy bodźców. Oddziaływanie bodźców jest dobierane przez terapeutę w taki sposób, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby dziecka znajdującego się w pomieszczeniu.
Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców:
– wzrokowych: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości
– słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
– dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów
o różnej fakturze
– węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych
Przestrzeń Sali Doświadczania Świata pozwala również na stymulowanie zmysłu równowagi poprzez rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz doświadczanie aktywności i ruchu.
Dzięki takiej wielozmysłowej terapii osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.