2016-2018 Rehabilitacja dzieci w AMI szansą na lepsze życie

„Rehabilitacja dzieci w AMI – szansą na lepsze życie” – to już kolejny rok realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli. Projekt realizowany jest w okresie kwiecień 2017 roku – marzec 2018 roku.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie z terenu województwa łódzkiego. Zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem rehabilitacyjnym i terapeutycznym 77 osób niepełnosprawnych (w tym jedna osoba, która ukończyła 18 r.ż) Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć. W ramach projektu realizowanych zostanie 18 różnych form wsparcia, gdzie beneficjent objęty zostanie średnio od 2 do 5 godzin bezpłatnej rehabilitacji w tygodniu, w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych celów do osiągnięcia dostosowanych do stanu psychofizycznego dziecka.

Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne oferowane w ramach projektu „Rehabilitacja dzieci w AMI – szansą na lepsze życie”:

 • Terapia logopedyczna
 • Kombinezony DUNAG 02
 • Dogoterapia
 • Terapia psychologiczna
 • Kinezyterapia
 • Terapia Ręki
 • Rehabilitacja NDT Bobath
 • Odruchy wzrokowo – słuchowe
 • Arteterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia Taktylna
 • Terapia odruchy twarzy
 • Terapia odruchy dynamiczne i posturalne
 • Biofeedback
 • Terapia Johansena
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Trening zastępowania agresji
 • Muzykoterapia

Warunkiem kwalifikacji do projektu jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  Każde dziecko zakwalifikowane do projektu otrzyma bezpłatne wsparcie, średnia liczba godzin przeznaczona na dziecko to 166 godzin.

W ramach projektu staramy się pomóc dzieciom, które cierpią między innymi na: mózgowe porażenie dziecięce, całościowe zaburzenia zachowania – autyzm, upośledzenie umysłowe, schorzenia o podłożu genetycznym, choroby neurologiczne, kardiologiczne, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, opóźnienia rozwoju mowy oraz inne dysfunkcje. Zajęcia specjalistyczne dla beneficjentów projektu realizowane są w sposób ciągły przez 12 miesięcy i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz przygotowaną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

„Rehabilitacja dzieci w AMI – szansą na lepsze życie” – to już kolejny rok realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli. Projekt realizowany jest w okresie kwiecień 2017 roku – marzec 2018 roku.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie z terenu województwa łódzkiego. Zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem rehabilitacyjnym i terapeutycznym 77 osób niepełnosprawnych (w tym jedna osoba, która ukończyła 18 r.ż) Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć. W ramach projektu realizowanych zostanie 18 różnych form wsparcia, gdzie beneficjent objęty zostanie średnio od 2 do 5 godzin bezpłatnej rehabilitacji w tygodniu, w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych celów do osiągnięcia dostosowanych do stanu psychofizycznego dziecka.

Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne oferowane w ramach projektu „Rehabilitacja dzieci w AMI – szansą na lepsze życie”:

 • Terapia logopedyczna
 • Kombinezony DUNAG 02
 • Dogoterapia
 • Terapia psychologiczna
 • Kinezyterapia
 • Terapia Ręki
 • Rehabilitacja NDT Bobath
 • Odruchy wzrokowo – słuchowe
 • Arteterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia Taktylna
 • Terapia odruchy twarzy
 • Terapia odruchy dynamiczne i posturalne
 • Biofeedback
 • Terapia Johansena
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Trening zastępowania agresji
 • Muzykoterapia

Warunkiem kwalifikacji do projektu jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  Każde dziecko zakwalifikowane do projektu otrzyma bezpłatne wsparcie, średnia liczba godzin przeznaczona na dziecko to 166 godzin.

W ramach projektu staramy się pomóc dzieciom, które cierpią między innymi na: mózgowe porażenie dziecięce, całościowe zaburzenia zachowania – autyzm, upośledzenie umysłowe, schorzenia o podłożu genetycznym, choroby neurologiczne, kardiologiczne, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, opóźnienia rozwoju mowy oraz inne dysfunkcje. Zajęcia specjalistyczne dla beneficjentów projektu realizowane są w sposób ciągły przez 12 miesięcy i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz przygotowaną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla Fundacji AMI.