2015- POZNANIE ŚWIATA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH..

Już od września do grudnia 2015 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI realizuje projekt POZNANIE ŚWIATA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- KLUCZEM DO SUKCESU.

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja AMI realizuje projekt „Poznanie świata osób niepełnosprawnych -kluczem do sukcesu”. Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują tereny województwa łódzkiego, a w szczególności zamieszkujące tereny powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego.

Celem projektu jest realizacja procesu systematycznego wsparcia dla dzieci i rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne poprzez organizowanie kursów i warsztatów dla członów rodzin i kadry bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

 

W ramach pomocy rodzicom, rodzinom, opiekunom Fundacja zaplanowała realizację następujących szkoleń:
warsztaty

           Ku samodzielności… – wyzwania dla dziecka z ograniczoną sprawnością i jego rodziny.

         Rodzic dziecka niepełnosprawnego – najlepszy ekspert i terapeuta. Zajęcia podnoszące pewność siebie i motywację rodziców dzieci niepełnosprawnych.

warsztaty z terapeutą Integracji Sensorycznej

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej i jak wpływają na moje dziecko?

 

Celem warsztatów jest zwiększeniem wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów z dziećmi z problemami rozwojowymi.

 

Dla kadry pracującej z dziećmi niepełnosprawnymi  zaplanowano  szkolenia:

  1. Terapia Ręki
  2. Odruchy Wzrokowo-słuchowe wg metody dr Swietłany Masgutowej

Szkolenia dla kadry zaangażowanej bezpośrednio w proces rehabilitacji dzieci niepełnosprawnej ma na celu podniesienie jakości i zwiększenie umiejętności pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi.

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego