04.2018 LOGORYTMIKA – zajęcia grupowe

W kwietniu 2018 roku ruszyły zajęcia grupowe LOGORYTMIKA prowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI
w Zduńskiej Woli.

Czym jest LOGORYTMIKA ?

Logorytmika jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno – ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno – ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm.
W ćwiczeniach czysto logorytmicznych na plan pierwszy wysuwane są głównie problemy percepcyjne i techniczne. Umuzykalnienie ustępuje miejsca właściwościom korekcyjnym ćwiczeń, tak więc głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie słuchowe
i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia muzyczno – ruchowe mają za zadanie przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku.

Rodzice, zajęcia z LOGORYTMIKI odbywają się w każdą środę o godzinie 14.00 i są prowadzone przez neurologopedę Panią Martę Maciejewską oraz pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Panią Agnieszkę Szczepańską.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Fundacji, celem pozyskania dodatkowych informacji i zapisania się.